Aktualności

Drukuj

OGŁOSZENIE

Utworzono: poniedziałek, 11, kwiecień 2016 09:35

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie

informuje o możliwości wydzierżawienia:

- rowery wodne czteroosobowe – 4 sztuki,

- rowery wodne dwuosobowe – 3 sztuki,

- kajaki z wiosłami – 3 sztuki,

Cel dzierżawy: prowadzenie przez Dzierżawcę wypożyczalni sprzętu pływającego w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r., szczegółowy zakres czynności należących do Dzierżawcy zostanie określony w umowie.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony tj. od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 1.500,00 zł netto miesięcznie.

Warunkiem złożenia oferty na w/w dzierżawę jest poszerzenie istniejącej oferty o dodatkowe sprzęty np. pływające, sportowe, rekreacyjne, rowery turystyczne.

Oferty na wydzierżawienie należy składać w terminie do 20.04.2016 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie, ul. Karolkowa 39A, 62-550 Wilczyn.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 509 926 651.

Dyrektor GOSiR

Henryk Działak