Plac Zabaw Plac Zabaw Kort tenisowy Gosir Wilczyn slideshow Wędkarstwo Jezioro Wilczyńskie
Drukuj

Gmina Wilczyn

Gmina Wilczyn to jedna z najmniejszych gmin powiatu konińskiego. położona w jego północnej części, we wschodniej części województwa wielkopolskiego.

Gmina liczy 6,5 tysiąca mieszkańców i zajmuje powierzchnię 8312 ha, w tym lasy - 854 ha i jeziora - 345,2 ha. Podzielona jest na 16 sołectw.

Region ma charakter rolniczo - turystyczny. Istnieje tu około 850 indywidualnych gospodarstw rolnych, w większości małych i średnich oraz trzy wielkoobszarowe gospodarstwa powstałe na bazie majątku likwidowanych PGR.

Wilczyn to dawniej stare gniazdo rodu Wilczyńskich, którzy założyli tu kościół parafialny już na początku XIV wieku. Mikołaj, pleban wilczyński, występuje w dokumentach z roku 1348. Na początku XVI w. Wilczyn był miastem. Kościół pod wezwaniem Jedenastu Tysięcy Dziewic był nieźle wyposażony, skoro pleban trzymał dwóch wikariuszy. Miał między innymi wielką łąkę, z której sprzedawał siano. Kmiecie i wieśniacy wilczyńscy dawali dziesięcinę oraz za kolędę po groszu z domu. Przy kościele była szkoła. Oprócz kościoła istniały też kaplice z kapelanem pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętego Krzyża. Kaplica miała 3 łany roli i 2 grzywny rocznego czynszu z różnych zapisów. Założona i uposażona została przez Wilczyńskich w 1460 r. Po zubożeniu miasteczka i parafii nabożeństwa odprawiano nie w starym kościółku w Wilczynie, lecz w obszernym murowanym w sąsiedniej Wilczej Górze. Odtąd kościół w Wilczynie, odbudowany w 1781 roku pozostał kaplicą. 21 marca 1769 r. rozegrała się w rejonie Wilczyna krwawa bitwa pomiędzy oddziałami konfederatów barskich a wojskami rosyjskimi. W bitwie zginęło ok. 200 Polaków, tylu samo okrutnie wymordowano po wzięciu do niewoli. W 1800 r. miasto liczyło 223 mieszkańców, trudniących się głównie rolnictwem. W 1870 r. władze carskie pozbawiły Wilczyn praw miejskich. Do 1918 roku Wilczyn był pod zaborem rosyjskim. Przebiegała tu granica zaborów, po której został budynek urzędu celnego.

Dziś Wilczyn do duża osada licząca ponad 1200 mieszkańców posiadająca podstawowe placówki socjalne, handlowe i usługowe. Godne zwiedzania, o ciekawych walorach historycznych i krajobrazowych są okolice Wilczyna.

Atrakcją w sezonie letnim jest możliwość wypoczynku nad jeziorami. Na wschodnim brzegu Jeziora Wilczyńskiego znajduje się ośrodek wypoczynkowy administrowany przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Na jego terenie znajduje się strzeżone kąpielisko, plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, kuchnia turystyczna, camping, parking strzeżony, sieć sklepówi małych gastronomii, kort tenisowy i boisko do siatkówki, na którym co roku w sierpniu organizowany jest Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wilczyn, festyny rekreacyjno – sportowe, występy artystyczne. O atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej gminy Wilczyn w ogromnym stopniu decydują malowniczo położone, otoczone lasami, czyste jeziora: Wilczyńskie (powierzchnia 173,8 ha) i Suszewskie (powierzchnia 81,7 ha). Oba jeziora leżą w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Kownackie (powierzchnia 89,7 ha) leży w granicach Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Na południe od miejscowości Mrówki położonej między jeziorami Kownackim a Wilczyńskim znajdują się częściowo zbadane pokłady wód geotermalnych. W wyniku dwóch odwiertów wykonanych na głębokości 70-100 m temperaturę tych wód ustalono na ok. 64°C, a wielkość zasobów na ok. 40 m3/h. Wody te to ciepłe solanki o zawartości soli 93 g/l, nadają się więc do celów leczniczych. W związku z potrzebą wykorzystania tych zasobów władze gminy zainteresowane są znalezieniem inwestora, który chciałby zbudować na tym terenie sanatorium bądź ośrodek wypoczynkowy z wykorzystaniem ciepłej solanki. Dodatkowym atutem gminy są odznaczające się dużym zróżnicowaniem typów siedliskowych oraz urozmaiconym i często starym drzewostanem lasy otaczające jeziora oraz atrakcyjna rzeźba terenu. Niektóre obszary na terenie gminy stanowią ważną ostoję dla rodzimych gatunków flory i fauny. Charakterystyczne dla gminy jest duże bogactwo ptaków. Można tu spotkać perkozy, żurawie, remizy, a także zaliczane do najbardziej zagrożonych wyginięciem w skali Europy wodniczki, derkacze, kszyki, rycyki, brodźce krwawodziobe i kuliki wielkie. Poza bogactwem gatunkowym dodatkowym elementem podnoszącym rangę gminy jest stosunkowo małe antropogeniczne przekształcenie jezior, w których występują bardzo rzadkie już gatunki ryb – sieje i sielawy. Gmina Wilczyn, w dbałości o swe naturalne walory, podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. W 1996 r. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, która w latach 2003-2005 została rozbudowana i zmodernizowana. Budowana jest sieć kanalizacyjna, w latach 1995 – 2003 pobudowano ponad 30 km kanalizacji sanitarnej. W 2001 r. zakończono budowę nowoczesnego składowiska odpadów komunalnych w Kownatach, prowadzona jest również racjonalna gospodarka odpadami, w tym segregacja odpadów.

Gmina Wilczyn

62-550 Wilczyn
woj. wielkopolskie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.wilczyn.pl

GMINA WILCZYN

herb przezroczysty